Miljöanpassad Båtbottenvätt

Spolplatta med godkänt reningsverk.

Varvet har byggt spolplatta samt installerat godkänt reningsverk enligt Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer. Spolplattan är nu klar och hela anläggningen är besiktigad och godkänd.

2015-01-28 14:45