Professionella och miljöriktiga tjänster

Många av de båtar som sjunker har ett värde som understiger reparationskostnaderna. I dessa fall är är det många gånger skrotning av båten som är det bästa alternativet.

Vid själva bärgningen görs alltid en bedömning över hur den ska utföras på bästa miljömässiga sätt.

SÅ HÄR GÖR VI NÄR
VI BÄRGAT EN BÅT

Efter bogsering till varvet, lyfts båten upp på vår 300 kvm stora betongplatta som har oljeavskiljare och godkänt reningsverk.

Kajanläggning med integrerad spolplatta (300 kvm betong), oljeavskiljare och godkänt reningsverk enligt Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer.

BÅTEN SANERAS

Först görs en grovrengöring av båten, då tas alla oljor, tvättvatten och annat miljöfarligt avfall om hand av vårt reningsverk och oljeavskiljare.

Därefter töms båten på blöt inredning, dynor och annat lösöre och motorn startas upp.
Här någonstans i processen görs en bedömning av båtens värde - reparation eller destruktion.

Blöt inredning och dynor tas om hand, båtägaren får komma och hämta sina privata grejer.

MILJÖFARLIGT AVFALL

Fortsättningsvis så demonteras all vattenskadad utrustning som finns i båten. Detta sorteras och återvinns på olika sätt.

Exempel på fraktioner som vi källsorterar:
- batterier
- oljor och bränslen
- glykol
- elektronikavfall
- kylanläggningar

DESTRUKTION

Då beslutet om skrotning av båten är fattat, hanteras båten som skrot och lastas med gripskopa direkt ner i en container alternativt lyfts på kranbil för vidare transport till godkänd destruktionsanläggning för återvinning.