Reservdelar

Vi lagerför till viss del Volvo Pentas, Vetus och andra reservdelar. Det vi inte har på lager kan vi ta hem på beställning.

Söker du reservdelar eller begagnade båtdelar kan du ställa frågor till vår Verkstad (alla märken). Fråga

Endast frågor om reservdelar/begagnade delar besvaras av verkstaden. För övriga frågor och bokningar hänvisas till kontoret.

   

   

 

Mälaröarnas Båtvarv AB
Stjärtnäs varvsväg 32, 179 75 Skå

Tfn 08-560 243 63 Fax 08-560 244 57

Mejl kontor@malaroarnasbatvarv.se