VÅR PERSONAL HAR:

- Tjänstbarhetsintyg för arbete med allergiframkallande kemiska produkter (f.d. Härdplaster)
- Tjänstbarhetsintyg för arbete med fibrosframkallande damm
- Kompetensbevis - Kemiska arbetsmiljörisker (Härdplaster)
- IWS-kompetens (Internationell svetsspecialist)
- Svetsarprövning enligt ISO 9606-1
- Cetifikat Heta Arbeten

Miljöarbetet på Mälaröarnas Båtvarv

  • För att minska vår påverkan på miljön ställer vi 2019 om till bergvärme.

Framöver är det berget som värmer våra lokaler och elen vi använder kommer från förnyelsebara källor.

  • Kajanläggning med integrerad spolplatta (300 kvm betong), oljeavskiljare och godkänt reningsverk enligt Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer för att kunna separera tvättvattnet från olja, slam och föroreningar.

Bottentvätt - priser

  • Vi köper enbart ren el från förnybara källor som sol, vind och vatten.
  • Som drivmedel till våra dieselfordon används Preem Evolotion.
  • Miljöfarligt avfall sorteras på ett godkänt sätt.

Miljöpolicy

Vi skall hålla oss informerade om och uppfylla de krav som ställs på oss i gällande miljölagstiftning.

Vi arbetar förbyggande och strävar efter att ständigt förbättra vårt miljöarbete.

Vi skall i möjligaste mån prioritera inköp som innebär mindre miljöpåverkan jämfört med andra produkter.

Vi strävar efter att minska vår totala energiförbrukning och söker hela tiden efter lösningar som är bättre för miljön där det är ekonomiskt försvarbart.

Vi tar vår miljöansvar och arbetar kontinuerligt för en långsiktigt hållbar utveckling.

Lagstiftning, föreskrifter, tillstånd och villkor för miljön och arbetsmiljön skall vara kända och efterlevas av de anställda.