Båtuppställning - samtliga priser gäller för båtar i normalskick. Med reservation för prisändringar.

I priserna tillkommer kostnad för torrsättning/sjösättning, vid EJ vinterförvaring.

Ytan beräknas på följande sätt: Båtens totala längd inkl. bogspröt, badbrygga och dylikt multiplicerat med båtens bredd plus 0,5 meter ger Totalytan i kvadratmeter. Minsta debitering är 15 kvadratmeter. Största båtlängd i hallarna är 50 fot.

Vinterförvaring - I vinterförvaring inkluderas upptagning, bottentvätt (ej borttagning av snäckor), pallningsmaterial, avpallning och sjösättning. Per säsong på land oktober till maj. OBS - Septiktank ska vara tömd innan inlämning av båt. Batterier ska vara laddade inför upptagningen.

Underhållsarbete på egen båt är inte tillåten.

Uteplats, enbart uppställning 441 kr/kvm
Kallhall, endast fullservicekunder 696 kr/kvm
Varmhall, endast fullservicekunder 1017 kr/kvm
Avmastning/påmastning (losstagning rigg, Ej segel, påsättning rigg) 915 kr/h alt. offert

Vinterförvaring Utombordsmotor Inlåst (avmontering, förvaring, påmontering) - gäller vid vinterförvaring av båt.

- 50 hk 2825 kr 50 - 115 hk 4109 kr 115 - 150 hk 5136 kr 150 - 200 hk 5950 kr

Plats i sjön, isfritt

period nov-april, båtens längd + 2 meter 193 kr/meter/månad - kostnad för elförbrukning tillkommer

Kund ansvarar själv för att båt, va-system, motor osv Ej fryser sönder. Giftfri bottenfärg krävs.

Vinterkonservering motor, exkl material 1350 kr
Vinterkontroll drev/växelhus, exkl material 675-1350 kr
Avtappning/konservering vattensystem/tankar, wc mm, exklusive material Ej tömning septiktank 1350 kr/h
Uppstart motorer, vattensystem mm 1350 kr/h
Statuscheck/laddning batterier - tänk på att ladda batterierna inför upptagningen 1150 kr/batteri
Vinterförvaring av drev/vxl-hus exkl demontering/montering vid vinterförvaring av båt 468 kr/drev
Vinterförvaring av drev/vxl-hus exkl demontering/montering vid EJ vinterförvaring av båt 810 kr/drev
Demontering/montering drev/vxl-hus Löpande timdebitering 1350 kr/h