Båtuppställning

Vi kan erbjuda ett begränsat antal platser i kallhall, varmhall och utomhus. I hallarna max 50 fot och endast fullservicekunder. Vinterplats på land omfattas av tiden 1 oktober till 31 maj. Septiktank skall vara tömd innan inlämning av båt. Batterier ska vara laddade inför upptagningen.
Vi har även en del platser i isfri hamn, under perioden 1 november till 30 april, kund ansvarar själv för att båt, motor, va-system etc. inte fryser sönder.

Vinterkonservering av motorer samt avtappning av vattensystem, wc m.m samt, uppstart av motorer, vattensystem m.m. är obligatoriskt vid vinterförvaring (debiteras enligt gällande prislista).

Vinterplats erbjuds enligt överenskommet alternativ för EN säsong åt gången. Minsta debitering är femton kvadratmeter.

Sjösättning sker under avtalad vecka, fram till 31 maj. Då det är många båtar som ska sjösättas, är det viktigt att båten hämtas på överenskommen dag. Om båten inte hämtas i tid debiteras kostnad för förflyttning av båten samt dagshyra.

Biocidfärger i Mälaren – Ekerö kommun ställer krav på biocidfria färger alternativt ingen bottenfärg alls. (www.miljosamverkanstockholm.se) Båtar med hemmahamn i Mälaren ska vara sanerade och skrovrena från 2021. Spärrfärg är inte godkänd enligt den definitionen.

Vinterförvaringen i både kallhall och varmhall erbjuds enbart till fullservicekunder. Fullservice innebär att vi svarar för allt; avmastning, motorkonservering, service samt övriga vinterförberedelser. På våren tvättar, polerar, målar vi botten osv. och gör båten färdig för avhämtning på överenskommen dag.

Underhållsarbete på egen båt är inte tillåten på Varvets område eller i våra lokaler. Tilläggstjänster och Service beställs från Varvet.

tex. Vinterförvaring av Utombordsmotor Inlåst (avmontering, förvaring, påmontering) – vid vinterförvaring av båt (se prislistan).

Båten (trailern) ska vara försäkrad under hela varvsvistelsen.

Mälaröarnas Båtvarv AB
Stjärtnäs varvsväg 32, 179 75 Skå

Tfn 08-560 243 63 Fax 08-560 244 57

Mejl kontor@malaroarnasbatvarv.se