Upptagning inför vinterförvaring: Upptagning av båten sker efter överenskommelse. Båten avlämnas, klar för upptagning (avrustad och urplockad), batterierna ska vara laddade inför upptagningen. Varvet har inte möjlighet att förvara dynor, segel, kapell eller annan utrustning. Vinterkonservering av motorer samt avtappning av vattensystem/wc (septiktank ska vara tömd innan inlämning av båt) mm samt uppstart av desamma är obligatoriskt vid vinterförvaring och debiteras enligt gällande prislista. Vinterplats erbjuds enligt överenskommet förvaringsalternativ för en säsong åt gången.

Obligatoriskt med försäkring.

Båten ska vara försäkrad under hela varvsvistelsen. Försäkringen ska omfatta ansvar, bärgning och bortforsling av sjunket vrak, olycksfall och part. Vid stöld, brand eller annan skada gäller båtägarens försäkring.

Underhållsarbeten på egen båt tillåts inte på Varvets område eller i våra lokaler. Eventuella arbeten som kund önskar utföra ska anmälas och godkännas av Varvet innan arbetet påbörjas. Varvet lånar inte ut verktyg, högtryckstvätt, maskiner, ställningar, stegar eller annan utrustning.

I prislistorna finns fasta priser på de vanligast förekommande tjänsterna - såsom motor/drevservice samt vinterförvaring. Pris på t.e.x. poler/vax, bottenmålning, lackering och annat Offereras alternativt utförs på Löpande timdebitering.