Bärgning

Utrustning för upptagning av båtar, bilar med mera.
 

Transporter

av maskiner, material och timmer.
 

Besiktning

Inspektioner av undervattensanläggningar, båtar och skepp.

Bojstenar

Tillverkning av bojstenar, utläggning av bojar, pontoner och pontonbryggor.

Dykeriarbeten

Installationer, reparationer och underhåll av undervattensanläggningar.

Bryggor

Bryggor, pålning, kajdäck, byggnader. Reparationer och nybyggen.

Bogsering

av båtar och mindre skepp, pråmar, pontoner och andra flytetyg.


Sjöarbeten utföres i samarbete med
Troxhammar Entreprenad AB