Bottentvätten

Bottentvätt innefattar lyft av båt, avspolning i sling med högtryckstvätt, tillbaks i sjön, ingen mekanisk bearbetning.

Om annat arbete skall utföras debiteras arbetskostnad enligt prislista.

Vi tar inte ansvar för om dekaler, stripes, färg, gelcoat eller annat lossnar på grund av högtryckstvättningen.

MILJÖANPASSAD BOTTENTVÄTT

Spolplatta med godkänt reningsverk

Kranlyft motorbåt/avmastad segelbåt
Pris 1 200 kronor + 100 kronor/ton

Kranlyft mastad segelbåt
Pris 1 600 kronor + 100 kronor/ton

         

Bottentvätt motorbåt/segelbåt - 8 meter
Kranlyft + 750 kronor

Bottentvätt motorbåt/segelbåt - 10 meter
Kranlyft + 900 kronor

Bottentvätt motorbåt/segelbåt - 12 meter
Kranlyft + 1 200 kronor

Bottentvätt motorbåt/segelbåt 12 meter -
Offereras

 

Bottentvätt