Bottentvätten

Bottentvätt innefattar lyft av båt, avspolning i sling med högtryckstvätt, tillbaks i sjön, ingen mekanisk bearbetning.

Om annat arbete skall utföras debiteras arbetskostnad enligt prislista.

Vi tar inte ansvar för om dekaler, stripes, färg, gelcoat eller annat lossnar på grund av högtryckstvättningen.

MILJÖANPASSAD BOTTENTVÄTT

Spolplatta med godkänt reningsverk

Kranlyft motorbåt/avmastad segelbåt under 5 ton 
Pris 1 500 kronor + 200 kronor/ton

Kranlyft mastad segelbåt under 5 ton
Pris 1 900 kronor + 200 kronor/ton

För kranlyft båtar över 5 ton - begär offert

För kranlyft övriga lyft, tex pontoner, byggmaterial eller annat gods - begär offert

         

Bottentvätt motorbåt/segelbåt - 8 meter
Kranlyft + 900 kronor

Bottentvätt motorbåt/segelbåt - 10 meter
Kranlyft + 1080 kronor

Bottentvätt motorbåt/segelbåt - 12 meter
Kranlyft + 1 440 kronor

Bottentvätt motorbåt/segelbåt 12 meter -
Offereras

 

Bottentvätt