Motor och Drevservice

I Motorservice utombordare Grundservice ingår följande moment när de är applicerbara; provkörning motor, smörjning av motor, byte växelhusolja, byte motorolja, byte oljefilter, byte bränslefilter, kontroll/byte luftfilter, kontroll/byte tändstift, kontroll/byte anoder, smörjning propelleraxel.

I Växelhusservice ingår; demontering växelhus, kontroll av axlar, demontering av vattenpump (impeller), kontroll och eventuellt byte vattenpump, smörjning av skruvar och axlar.

I Motorservice inombordare Grundservice ingår följande moment när de är applicerbara; provkörning motor, funktionskontroll, byte motorolja, byte oljefilter, byte bränslefilter, kontroll/byte luftfilter, byte vevhusfilter, kontroll/byte tändstift, kontroll drivrem/generatorrem, kontroll kylarvätska.
Åtgärder utöver Grundservice utföres med löpande timdebitering.

I Drevservice ingår följande moment: byte packningar, byte växelhusolja, kontroll bälgar, kontroll/byte anoder, smörjning drev, kontroll drivknutar, backspärr, växelförare, bygel och bussningar.
Åtgärder utöver ovan nämnda utföres mot löpande timdebitering.

I Vinterkonservering av motor ingår enbart att skydda motorn över vintern genom att dränera motorn på vatten alternativt köra igenom frostskyddsmedel (glykol).

I Backslagsservice ingår: kontroll av funktion och länkarmar samt byte olja och filter.

I all service ingår kostnader för hantering och destruktion av miljöfarligt avfall.

Mälaröarnas Båtvarv AB
Stjärtnäs varvsväg 32, 179 75 Skå

Tfn 08-560 243 63 Fax 08-560 244 57

Mejl kontor.malaroarnasbatvarv@telia.com