Motor och Drevservice - prislista

Samtliga priser gäller för båtar i normalskick. Med reservation för prisändringar. I priserna tillkommer kostnad för torrsättning/sjösättning, vid EJ vinterförvaring.

Motorservice Inombordare Grundservice, exklusive material

Diesel, små 1-4 cyl 3000 kr
Diesel, små 6-8 cyl 3800 kr
Bensin, 1-4 cyl 2800 kr
Bensin, 68 cyl 3300 kr
Motordiagnos/felkoder 1500-2000 kr
Åtgärder utöver Grundservice tex impellerbyte utföres med löpande timdebitering 1 350 kr/h

Motorservice Utombordare, exklusive material

Grundservice Grundservice inkl växelhusservice
4-taktare, 1 cyl 1500 kr 2200 kr
4-taktare, 2 cyl 1700 kr 2600 kr
4-taktare, 3 cyl 2800 kr 3800 kr
4-taktare, 4 cyl 3000 kr 4400 kr
2-taktare, 1 cyl 1300 kr 2000 kr
2-taktare, 2 cyl 1600 kr 2500 kr
2-taktare, 3 cyl 2500 kr 3500 kr
2-taktare, 4 cyl 2800 kr 4000 kr

Drev och Backslagsservice, exklusive material

Drevservice Grundservice 2800 kr
Demontering/montering drev löpande timdebitering 1350 kr/h
Backslagsservice 1500 kr
Oljebyte backslag/drev 1265 kr